ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国

filter ภาพข่าวกิจกรรม

16 ธ.ค. 2566 (ดู 81 ครั้ง)

โรงเรียนสาธิตฯ ฝ่ายมัธยม จัดโครงการจัดทำแผนปฎิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 16-17 ธันวาคม 2566

อ่านต่อ

15 ธ.ค. 2566 (ดู 168 ครั้ง)

รักษาการแทน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนสาธิตฯ ฝ่ายมัธยม มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลอันดับ 1 ระดับจังหวัดและระดับภาคใต้ ในโครงการทดสอบความรู้เสริมปัญญา ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 15 ธ.ค. 66

อ่านต่อ

3 ธ.ค. 2566 (ดู 78 ครั้ง)

โครงการศึกษาดูงานและบูรณาการการเรียนรู้ ณ สหพันธรัฐมาเลซีย และสาธารณรัฐสิงคโปร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2

วันที่ 3-7 ธันวาคม 2566

อ่านต่อ

13 ธ.ค. 2566 (ดู 61 ครั้ง)

โรงเรียนสาธิตฯ ฝ่ายมัธยม จัดโครงการประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

วันที่ 13 ธันวาคม 2566

อ่านต่อ

5 ธ.ค. 2566 (ดู 99 ครั้ง)

โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สู่ค่ายบูรณาการ ณ จังหวัดภูเก็ต , จังหวัดกระบี่ และจังหวัดตรัง สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

วันที่ 5-8 ธันวาคม 2566

อ่านต่อ

6 ธ.ค. 2566 (ดู 75 ครั้ง)

โรงเรียนสาธิตฯ จัดกิจกรรมสำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.2 และ ม.5 ฝึกปฏิบัติการทำเบเกอรี่และการทำโลชั่นบำรุงผิว และ ฝึกปฏิบัติการทำพิมเสนและเครื่องหอมต่าง ๆ

6 - 7 ธันวาคม 2566

อ่านต่อ

คุณกำลังอยู่ในหน้าที่ 9