ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国

filter ภาพข่าวกิจกรรม

27 ธ.ค. 2566 (ดู 57 ครั้ง)

กิจกรรมการเรียนรู้สู่การบูรณาการ European Festival Exhibition 2023 ระดับชั้น ม.2 ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนสาธิตฯ ฝ่ายมัธยม

วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2566

อ่านต่อ

28 ธ.ค. 2566 (ดู 64 ครั้ง)

บุคลากรและผู้บริหารโรงเรียนสาธิตฯ เข้าร่วมงานเลี้ยงปีใหม่โรงเรียนสาธิตฯ ภายใต้ชื่องาน วิลิศมาหราจาก ปีเก่า สู่ ปีใหม่ ณ ห้องศิวา 2 โรงแรมศิวา รอยัล

วันที่ 28 ธันวาคม 2566

อ่านต่อ

27 ธ.ค. 2566 (ดู 68 ครั้ง)

ผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมโครงการทำบุญและงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2567

วันที่ 27 ธันวาคม 2566

อ่านต่อ

26 ธ.ค. 2566 (ดู 121 ครั้ง)

กิจกรรม S.TSU Full of Joy เทศกาลแห่งความสนุก # 3 ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 26 ธันวาคม 2566

อ่านต่อ

19 ธ.ค. 2566 (ดู 66 ครั้ง)

ตัวแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ ร่วมต้อนรับและเจรจาความร่วมมือกับคณะผู้บริหารจาก Nanning Normal University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

วันที่ 19 ธันวาคม 2566

อ่านต่อ

1 ธ.ค. 2566 (ดู 95 ครั้ง)

คณะครู บุคลากรและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม ศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้

วันที่ 1-8 ธันวาคม 2566

อ่านต่อ

คุณกำลังอยู่ในหน้าที่ 8