ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国

filter ภาพข่าวกิจกรรม

1 เม.ย. 2564 (ดู 84 ครั้ง)

รศ.ดร.วิชัย ชำนิ รักษาการแทนผู้อำนวยการ ประชุมหารือติดตามผลดำเนินการโรงเรียน

การประชุมครั้งนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินการการรับนักเรียนที่ผ่านมาจนถึงกระบวนการจัดการการเปิดภาคเรียนของนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4

อ่านต่อ

31 มี.ค. 2564 (ดู 46 ครั้ง)

บุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารืองานสินค้าร้านค้าสวัสดิการและงานหอพัก

การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับนักเรียนที่จะเปิดภาคเรียนในเดือนพฤษภาคม 2564 และพิจารณาแนวทางการจำหน่ายสินค้าร้านค้าสวัสดิการของมหาวิทยาลัยทักษิณและงานหอพัก

อ่านต่อ

29 มี.ค. 2564 (ดู 70 ครั้ง)

บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ดิจิทัลชุมชน โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม

 วันที่ 29 มีนาคม 2564 บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ดิจิทัลชุมชนโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม มาประยุกต์ใช้ในห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณที่จะถึงในภาคเรียนหน้า

อ่านต่อ

27 มี.ค. 2564 (ดู 62 ครั้ง)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ สร้าง และพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2564 วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้สอนในโรงเรียนสาธิตฯ สร้างความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน

อ่านต่อ

25 มี.ค. 2564 (ดู 68 ครั้ง)

บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณเข้าร่วมอบรมการใช้เลโก้เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

วันที่ 24-25 มีนาคม 2564 ได้รับเกียติจากคุณเมธาวี แวสะแลแม วิทยากรบริษัทแกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด  มาบรรยายให้ความรู้ การอบรมครั้งนี้เป็นหลักสูตรระยะสั้น

อ่านต่อ

22 มี.ค. 2564 (ดู 56 ครั้ง)

บุคลากรโรงเรียนสาธิตเข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศ ณ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

22 มีนาคม 2564 บุคลากรโรงเรียนสาธิตเข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศ ได้แก่ ระบบรับสมัคร ,ระบบลงทะเบียน,ระบบการเงิน

อ่านต่อ

คุณกำลังอยู่ในหน้าที่ 63