ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国

filter ภาพข่าวกิจกรรม

17 พ.ค. 2564 (ดู 55 ครั้ง)

ภาพบรรยากาศการเปิดเรียนวันแรกของนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ

นำภาพบรรยากาศการเปิดเรียนผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex ของนักเรียนในวันแรก 17 พฤษภาคม 2564

อ่านต่อ

10 พ.ค. 2564 (ดู 57 ครั้ง)

กิจกรรมปรับพื้นฐานเรียนรู้ระบบ TSU MOOC และ กิจกรรม How to study in S.TSU

กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2564 เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนสามารถเรียนออนไลน์

อ่านต่อ

2 พ.ค. 2564 (ดู 79 ครั้ง)

โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณจัดโครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียนผ่านการประชุมออนไลน์ด้วยระบบ Cisco Webex

อ่านต่อ

9 เม.ย. 2564 (ดู 98 ครั้ง)

ผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณเข้าร่วมประเพณีสงกรานต์

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยสโมสรมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จัดขึ้น ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ

อ่านต่อ

8 เม.ย. 2564 (ดู 40 ครั้ง)

บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย

กิจกรรม "สืบสานประเพณีไทย" จัดขึ้นโดยฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง ณ ศาลาหมู่บ้านทุ่งลานโยพัฒนาหมู่ที่ 8 ตำบลบ้านพร้าว

อ่านต่อ

2 เม.ย. 2564 (ดู 82 ครั้ง)

บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมกิจกรรม TSU Get Together

ทางผู้จัดงานได้จัดการแข่งกีฬา 2 วิทยาเขตและกีฬาฮาเฮ เป็นต้น เพื่อเชื่อมสายสัมพันธ์แต่ละองค์กรในสองวิทยาเขต

อ่านต่อ

คุณกำลังอยู่ในหน้าที่ 62