ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国

filter ภาพข่าวกิจกรรม

30 มิ.ย. 2564 (ดู 51 ครั้ง)

โครงการ มาตรฐานการออกข้อสอบสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี กระโหมวงศ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

อ่านต่อ

18 มิ.ย. 2564 (ดู 197 ครั้ง)

พิธีบวงสรวงโรงเรียนสาธิตฯ โดยบริษัท เอสที-แมกซ์เอนส์-ไทยพารากอน-ทีดับบิล

กำหนดจัดพิธีบวงสรวงโรงเรียนสาธิตฯ ในวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564

อ่านต่อ

12 มิ.ย. 2564 (ดู 83 ครั้ง)

กิจกรรมชี้แจงโครงการ GLOBE และวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ

บรรยายโดยอาจารย์ ดร.สุนิสา คงประสิทธิ์ รักษาการแทน รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ ผ่านการประชุมออนไลน์ด้วยระบบ Cisco Webex

อ่านต่อ

4 มิ.ย. 2564 (ดู 48 ครั้ง)

โรงเรียนสาธิตฯ จัดส่งเอกสารและหนังสือประกอบการเรียนการสอนพร้อมชุดนักเรียนให้นักเรียน

จัดส่งให้ทุกคนในวันที่ 4 มิถุนายน 2564 กล่องพัสดุทั้งหมดกว่า 127 กล่อง

อ่านต่อ

28 พ.ค. 2564 (ดู 59 ครั้ง)

โครงการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศของสำนักหอสมุดสำหรับนักเรียน

วิทยากร นางสาวเนาวลักษณ์ แสงสนิท ตำแหน่งบรรณารักษ์

อ่านต่อ

26 พ.ค. 2564 (ดู 61 ครั้ง)

บุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ ร่วมจัดเตรียมหนังสือและสมุดสำหรับส่งมอบให้นักเรียนผ่านระบบขนส่ง

นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ สามารถเตรียมรับหนังสือและชุดนักเรียนทางขนส่งที่จะส่งถึงบ้านน้องเร็วๆนี้

อ่านต่อ

คุณกำลังอยู่ในหน้าที่ 61