ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国

filter ภาพข่าวกิจกรรม

29 ส.ค. 2564 (ดู 70 ครั้ง)

โครงการ สร้างสื่อออนไลน์อย่างไรให้ปังและโดน สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4

จัดขึ้นในวันที่ 29 สิงหาคม 2564 วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะ Solf Skills ให้แก่นักเรียน

อ่านต่อ

22 ส.ค. 2564 (ดู 68 ครั้ง)

โครงการ สร้างสื่อออนไลน์อย่างไรให้ปังและโดน สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1

จัดขึ้นในวันที่ 22 สิงหาคม 2564 วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะ Solf Skills ให้แก่นักเรียน

อ่านต่อ

20 ส.ค. 2564 (ดู 97 ครั้ง)

กิจกรรมนอกชั้นเรียน นักเรียนแต่ละกลุ่มโครงการ GLOBE ลงสำรวจพื้นที่เก็บข้อมูลตามงานวิจัยที่นักเรียนได้คิด

ระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม 2564 นักเรียนแต่ละกลุ่มลงพื้นที่จริงเพื่อหาข้อมูลงานวิจัย

อ่านต่อ

19 ก.ค. 2564 (ดู 64 ครั้ง)

ประมวลภาพการสอบกลางภาคนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ในระหว่างวันที่ 19 - 23 กรกฎาคม 2564

อ่านต่อ

17 ก.ค. 2564 (ดู 63 ครั้ง)

กิจกรรมถวายเทียนพรรษาและถวายเครื่องใช้อุปโภคและบริโภค ภายใต้โครงการส่งเสริมประเพณีไทย

ณ วัดป่าพะยอม ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

อ่านต่อ

10 ก.ค. 2564 (ดู 70 ครั้ง)

นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ระดับชั้น ม.4 สมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร (นศท.)

ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาด Covid-19 อย่างเคร่งครัด

อ่านต่อ

คุณกำลังอยู่ในหน้าที่ 60