ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国

filter ภาพข่าวกิจกรรม

17 ม.ค. 2567 (ดู 58 ครั้ง)

บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมโครงการบริจาคโลหิต

วันที่ 17 มกราคม 2567

อ่านต่อ

16 ม.ค. 2567 (ดู 76 ครั้ง)

สภานักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม เปิดตัวและจับฉลากหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 16 มกราคม 2567

อ่านต่อ

13 ม.ค. 2567 (ดู 88 ครั้ง)

โรงเรียนสาธิตฯ ฝ่ายมัธยม จัดโครงการอบรมปฏิบัติการโปรแกรม Arduino ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4

วันที่ 13-14 มกราคม 2567

อ่านต่อ

12 ม.ค. 2567 (ดู 52 ครั้ง)

สภานักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม ทำขนมวาฟเฟิลแจกน้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

วันที่ 12 มกราคม 2567

อ่านต่อ

11 ม.ค. 2567 (ดู 88 ครั้ง)

กิจกรรมให้ความรู้ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องเพศศึกษา ณ บริเวณโรงอาหาร 3 มหาวิทยาลัยทักษิณ

วันที่ 10 มกราคม 2567

อ่านต่อ

9 ม.ค. 2567 (ดู 57 ครั้ง)

บรรยากาศการเรียนจัดการเรียนรู้รายวิชา การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.5

วันที่ 9 มกราคม 2567

อ่านต่อ

คุณกำลังอยู่ในหน้าที่ 6