ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国

filter ภาพข่าวกิจกรรม

25 ต.ค. 2564 (ดู 87 ครั้ง)

รักษาการแทนรองผู้อำนวยการเดินทางไปออกรายการ อสมท เพื่อชุมชน

ทางอสมท พัทลุง FM 95.75 MHz

อ่านต่อ

17 ต.ค. 2564 (ดู 65 ครั้ง)

โครงการ 53 ปี แห่งความภาคภูมิใจ สถาปนามหาวิทยาลัยทักษิณ

จัดขึ้นในวันที่ 17 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 - 12.00 น.

อ่านต่อ

9 ต.ค. 2564 (ดู 65 ครั้ง)

โรงเรียนสาธิตฯ จัดกิจกรรม เปิดบ้าน Open House

จัดขึ้นในวันที่ 9 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30-12.30 น ในรูปแบบ Facebook Live

อ่านต่อ

4 ต.ค. 2564 (ดู 48 ครั้ง)

นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ เดินทางไปฉีดวัคซีนไฟเซอร์

วันที่ 4 ตุลาคม 2564 นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ เดินทางไปฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ในแต่ละพื้นที่

อ่านต่อ

25 ก.ย. 2564 (ดู 52 ครั้ง)

กิจกรรมนำเสนอนอกชั้นเรียน รายวิชาวิทยาการคำนวณ 1

จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2564 ผ่านระบบ Cisco Webex

อ่านต่อ

16 ก.ย. 2564 (ดู 57 ครั้ง)

โครงการ การสร้างแบบทดสอบออนไลน์ บนระบบ TSU MOOC

วิทยากรโดย นายกฤษฎา คงหนู , นายสุวรรณ โชติการ , นายวุฒิพร เรืองเนียม

อ่านต่อ

คุณกำลังอยู่ในหน้าที่ 59