ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国

filter ภาพข่าวกิจกรรม

29 ธ.ค. 2564 (ดู 80 ครั้ง)

กิจกรรม S.TSU Full of JOY เทศกาลแห่งความสนุก

จัดขึ้น วันพุธที่ 29 ธ.ค. 64 เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป

อ่านต่อ

27 ธ.ค. 2564 (ดู 57 ครั้ง)

นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ เข้าร่วมโครงการสอบแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ (คณิตศาสตร์)

จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2564

อ่านต่อ

14 ธ.ค. 2564 (ดู 76 ครั้ง)

แนะแนวโรงเรียนวิเชียรมาตุ จ.ตรัง

จัดขึ้นวันที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 15.00 น.

อ่านต่อ

8 ธ.ค. 2564 (ดู 94 ครั้ง)

งาน Open house Ep.3 “6 เรื่องน่ารู้ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ”

จัดขึ้น ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 16.20 น.

อ่านต่อ

8 ธ.ค. 2564 (ดู 62 ครั้ง)

แนะแนวโรงเรียนทุ่งสง จ.นครศรีฯ

จัดขึ้นวันที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 12.40 -13.30 น

อ่านต่อ

7 ธ.ค. 2564 (ดู 105 ครั้ง)

แนะแนวโรงเรียนพัทลุง จ.พัทลุง

จัดขึ้นวันที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 10.20-12.50 น.

อ่านต่อ

คุณกำลังอยู่ในหน้าที่ 56