ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国

filter ภาพข่าวกิจกรรม

14 ธ.ค. 2564 (ดู 59 ครั้ง)

แนะแนวโรงเรียนวิเชียรมาตุ จ.ตรัง

จัดขึ้นวันที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 15.00 น.

อ่านต่อ

8 ธ.ค. 2564 (ดู 70 ครั้ง)

งาน Open house Ep.3 “6 เรื่องน่ารู้ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ”

จัดขึ้น ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 16.20 น.

อ่านต่อ

8 ธ.ค. 2564 (ดู 47 ครั้ง)

แนะแนวโรงเรียนทุ่งสง จ.นครศรีฯ

จัดขึ้นวันที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 12.40 -13.30 น

อ่านต่อ

7 ธ.ค. 2564 (ดู 72 ครั้ง)

แนะแนวโรงเรียนพัทลุง จ.พัทลุง

จัดขึ้นวันที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 10.20-12.50 น.

อ่านต่อ

5 ธ.ค. 2564 (ดู 54 ครั้ง)

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

จัดขึ้นในวันที่ 5 ธันวาคม 2564

อ่านต่อ

2 ธ.ค. 2564 (ดู 41 ครั้ง)

แนะแนวโรงเรียนสภาราชินี 1 จ.ตรัง

จัดขึ้นวันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 09.10-10.40 น.

อ่านต่อ

คุณกำลังอยู่ในหน้าที่ 55