ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国

filter ภาพข่าวกิจกรรม

30 ม.ค. 2565 (ดู 120 ครั้ง)

การรายงานตัวเข้าหอพัก นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ

วันที่ 30 มกราคม 2565

อ่านต่อ

25 ม.ค. 2565 (ดู 53 ครั้ง)

นักเรียนระดับชั้น ม.4 นำเสนอในรายวิชาสัมมนาทางวิทยาศาสตร์

จัดขึ้นวันที่ 25 มกราคม 2565

อ่านต่อ

23 ม.ค. 2565 (ดู 59 ครั้ง)

กิจกรรมปฐมนิเทศหอพักนักเรียน ชั้น ม.4

จัดขึ้นในวันที่ 23 มกราคม 2565

อ่านต่อ

24 ม.ค. 2565 (ดู 92 ครั้ง)

ภาพกิจกรรมตอนเช้า วันแรกของนักเรียนชั้้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

วันที่ 24 มกราคม 2565

อ่านต่อ

23 ม.ค. 2565 (ดู 35 ครั้ง)

การรายงานตัวเข้าหอพัก นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ

วันที่ 23 มกราคม 2565

อ่านต่อ

17 ม.ค. 2565 (ดู 76 ครั้ง)

นางสาววีรยา ซุ้นซิ่ม ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นและเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ

ในวันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565

อ่านต่อ

คุณกำลังอยู่ในหน้าที่ 53