ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国

filter ภาพข่าวกิจกรรม

10 ก.พ. 2565 (ดู 55 ครั้ง)

รักษาการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ เยี่ยมชมการเรียนการสอนนักเรียน ม.1

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565

อ่านต่อ

8 ก.พ. 2565 (ดู 40 ครั้ง)

นักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 เข้าเรียนรายวิชาสุนทรียภาพ ในการใช้เครื่องดนตรีจริง

จัดขึ้นวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565

อ่านต่อ

7 ก.พ. 2565 (ดู 94 ครั้ง)

โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ Strong Together

จัดขึ้นในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565

อ่านต่อ

7 ก.พ. 2565 (ดู 38 ครั้ง)

มาตรการ COVID-19 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ

จัดขึ้นวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565

อ่านต่อ

4 ก.พ. 2565 (ดู 61 ครั้ง)

บรรยายพิเศษหัวข้อ เรียนวิทยาศาสตร์อย่างไรให้สนุก โดย ผศ.ดร.จันทร์ชัย หญิงประยูร และ ดร. ดี จีน ออง

จัดขึ้นวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.30 น.

อ่านต่อ

31 ม.ค. 2565 (ดู 72 ครั้ง)

ภาพกิจกรรมตอนเช้า วันแรกของนักเรียนชั้้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วันที่ 31 มกราคม 2565

อ่านต่อ

คุณกำลังอยู่ในหน้าที่ 52