ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国

filter ภาพข่าวกิจกรรม

26 ก.พ. 2565 (ดู 45 ครั้ง)

บรรยากาศการรายงานตัวนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565

จัดขึ้นวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565

อ่านต่อ

20 ก.พ. 2565 (ดู 68 ครั้ง)

โครงการพัฒนาสมรรถนะนิสิตชมรมกู้ชีพปาริชาต ปีการศึกษา 2564

จัดขึ้นวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565

อ่านต่อ

15 ก.พ. 2565 (ดู 56 ครั้ง)

บรรยากาศการเรียนรายวิชาเทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 1 

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565

อ่านต่อ

12 ก.พ. 2565 (ดู 81 ครั้ง)

กิจกรรมกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ นันทนาการ ประจำปี 2565

จัดขึ้นในวันที่ 12กุมภาพันธ์ 2565

อ่านต่อ

12 ก.พ. 2565 (ดู 43 ครั้ง)

โครงการทำบุญเลี้ยงพระ ประจำปี 2565 ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนสาธิตฯ

จัดขึ้นวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565

อ่านต่อ

10 ก.พ. 2565 (ดู 42 ครั้ง)

โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ Strong Together ครั้งที่ 2

จัดขึ้นในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565

อ่านต่อ

คุณกำลังอยู่ในหน้าที่ 51