ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国

filter ภาพข่าวกิจกรรม

17 มี.ค. 2565 (ดู 72 ครั้ง)

กิจกรรมตะลุยฐานชุมนุม ส.มทษ นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ

จัดขึ้นในวันที่ 17 มีนาคม 2565

อ่านต่อ

14 มี.ค. 2565 (ดู 95 ครั้ง)

โรงเรียนสาธิตฯ จัดโครงการอบรมดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ ให้กับนักเรียนและบุคลากร

จัดขึ้นในวันที่ 14 มีนาคม 2565

อ่านต่อ

11 มี.ค. 2565 (ดู 40 ครั้ง)

นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมให้ความรู้การคัดแยกขยะแก่นักเรียนระดับชั้น ม.1

จัดขึ้นวันที่ 11 มีนาคม 2565

อ่านต่อ

9 มี.ค. 2565 (ดู 62 ครั้ง)

คณะอนุกรรการฯ คณะกรรมการบริหารโครงการ วมว. เข้ามาเยี่ยมชมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ

มาเยี่ยมชม วันที่ 9 มีนาคม 2565

อ่านต่อ

5 มี.ค. 2565 (ดู 76 ครั้ง)

รร.สาธิตฯ จัดสอนวิชาลูกเสือ ระดับชั้น ม.1 จำนวน 3 สัปดาห์

เริ่ม 5-19 มี.ค. 65

อ่านต่อ

2 มี.ค. 2565 (ดู 46 ครั้ง)

การสุ่มตรวจ ATK นักเรียนและบุคลากร ทุกวันพุธ โดยสุ่มตรวจร้อยละ 15

จัดขึ้นทุกวันพุธ ในแต่ละสัปดาห์

อ่านต่อ

คุณกำลังอยู่ในหน้าที่ 50