ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国

filter ภาพข่าวกิจกรรม

20 พ.ค. 2565 (ดู 66 ครั้ง)

โรงเรียนสาธิตฯ ต้อนรับทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565

อ่านต่อ

17 พ.ค. 2565 (ดู 97 ครั้ง)

ขอแสดงความยินดี กับ น.ส. กวินนาฏ เครือทอง นักเรียน ชั้น ม.4/2

ประกาศ ณ วันที่ 17 พ.ค. 65

อ่านต่อ

10 พ.ค. 2565 (ดู 40 ครั้ง)

บรรยากาศการเข้าแถวและแนะนำบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2565

จัดขึ้นวันที่ 10 พฤษภาคม 2565

อ่านต่อ

9 พ.ค. 2565 (ดู 155 ครั้ง)

กิจกรรมปฐมนิเทศหอพัก ปีการศึกษา 2565

จัดขึ้นวันที่ 9 พฤษภาคม 2565

อ่านต่อ

4 พ.ค. 2565 (ดู 122 ครั้ง)

บรรยากาศรายวิชาว่ายน้ำ ม.2 ม.5

ระหว่างวันที่ 5-7 พ.ค. 65

อ่านต่อ

6 พ.ค. 2565 (ดู 64 ครั้ง)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณบันทึกลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ 4 มหาวิทยาลัยต่างประเทศ

จัดขึ้นวันที่ 6 พฤษภาคม 2565

อ่านต่อ

คุณกำลังอยู่ในหน้าที่ 48