ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国

filter ภาพข่าวกิจกรรม

7 ก.ค. 2565 (ดู 86 ครั้ง)

พิธีไหว้ครู สาธิตฯ วันทาอาจาริยคุณ (วัฒนธรรมบูชาพระคุณครู) ประจำปีการศึกษา 2565

จัดขึ้น ณ ห้อง MF2200 อาคารเรียนรวม 2

อ่านต่อ

4 ก.ค. 2565 (ดู 42 ครั้ง)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา

จัดโครงการวันที่ 4 กรกฎาคม 2565

อ่านต่อ

30 มิ.ย. 2565 (ดู 49 ครั้ง)

บรรยากาศกิจกรรมชุมนุมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ 1/2565

ภาพกิจกรรมแต่ละชุมนุม

อ่านต่อ

29 มิ.ย. 2565 (ดู 43 ครั้ง)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมกิจกรรม ฝ่ายบริหารฯ พัทลุง สัญจร จัดขึ้น ณ ห้องผู้บริหาร อาคาร MF3 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

จัดขึ้นวันที่ 29 มิถุนายน 2565

อ่านต่อ

28 มิ.ย. 2565 (ดู 58 ครั้ง)

นางสาวปลายฝน ทองพูล เข้าร่วมการแข่งขัน Max Ploys Ed - Sport Crossword Game Math Kumkom And Sudoku Southern Championship 2022

ระหว่างวันที่ 25 - 26 มิถุนายน 2565

อ่านต่อ

22 มิ.ย. 2565 (ดู 58 ครั้ง)

โครงการปั่นปลอดภัย ใส่ใจเพื่อนร่วมทาง (Safe bike save life)

จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 65

อ่านต่อ

คุณกำลังอยู่ในหน้าที่ 46