ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国

filter ภาพข่าวกิจกรรม

6 ส.ค. 2565 (ดู 47 ครั้ง)

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ สร้าง และพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้

จัดขึ้นวันที่ 6 สิงหาคม 2565

อ่านต่อ

4 ส.ค. 2565 (ดู 45 ครั้ง)

กิจกรรมนอกชั้นเรียน งานผู้บริหารพบสื่อมวลชน ประจำปี 2565

จัดขึ้นวันที่ 4 สิงหาคม 2565

อ่านต่อ

5 ส.ค. 2565 (ดู 241 ครั้ง)

ขอแสดงความยินดีนักเรียนได้รับรางวัลจากกิจกรรมวันภาษาไทย

วันที่ 5 สิงหาคม 2565

อ่านต่อ

3 ส.ค. 2565 (ดู 59 ครั้ง)

กิจกรรมประกวดร้องเพลงวันแม่ ประจำปี 2565

จัดขึ้นวันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 16.00 น.

อ่านต่อ

8 ก.ค. 2565 (ดู 83 ครั้ง)

กิจกรรมโต้วาที Technology in the 21st Century Classroom

จัดขึ้น วันที่ 8 กรกฎาคม 2565

อ่านต่อ

8 ก.ค. 2565 (ดู 67 ครั้ง)

โครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ วัดป่าพะยอม

จัดขึ้นวันที่ 8 กรกฎาคม 2565

อ่านต่อ

คุณกำลังอยู่ในหน้าที่ 45