ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国

filter ภาพข่าวกิจกรรม

19 ส.ค. 2565 (ดู 98 ครั้ง)

โรงเรียนสาธิต ม.ทักษิณ ลงนาม MOU สถาบันการศึกษาประเทศอินเดีย พร้อมเปิดศูนย์สะเต็มศึกษาเต็มระบบ ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ มุ่งขับเคลื่อนความร่วมมือกับต่างประเทศ

วันที่ 19-20 สิงหาคม 2565

อ่านต่อ

18 ส.ค. 2565 (ดู 58 ครั้ง)

งานเปิดบ้านสัปดาห์วิทยาศาสตร์โรงเรียนสาธิตฯ Day2

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 ส.ค. 65

อ่านต่อ

17 ส.ค. 2565 (ดู 106 ครั้ง)

งานเปิดบ้านสัปดาห์วิทยาศาสตร์โรงเรียนสาธิตฯ Day1

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 ส.ค. 65

อ่านต่อ

15 ส.ค. 2565 (ดู 48 ครั้ง)

กิจกรรมนอกชั้นเรียน การแสดงดนตรีสดงาน หลาดริมชล หนนคนเดิน

วันที่ 15 สิงหาคม 2565

อ่านต่อ

13 ส.ค. 2565 (ดู 53 ครั้ง)

นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ เข้าร่วมอบรม TSU ENGINEERING JUNIOR CAMP #2

วันที่ 13-14 สิงหาคม 2565

อ่านต่อ

11 ส.ค. 2565 (ดู 62 ครั้ง)

กิจกรรมมอบรางวัลสืบเนื่องในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2565

วันที่ 11 สิงหาคม 2565

อ่านต่อ

คุณกำลังอยู่ในหน้าที่ 44