ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国

filter ภาพข่าวกิจกรรม

10 ก.ย. 2565 (ดู 59 ครั้ง)

โครงการ ค่ายคณิตศาสตร์ (Math Camp) สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.1

จัดขึ้น 10-11กันยายน 2565

อ่านต่อ

3 ก.ย. 2565 (ดู 188 ครั้ง)

DAY 6 : ขบวนพาเหรดกีฬาพื้นบ้าน-กีฬาสีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ

วันที่ 3 กันยายน 2565

อ่านต่อ

2 ก.ย. 2565 (ดู 46 ครั้ง)

DAY 4 : กิจกรรมกีฬาสีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ

วันที่ 1 กันยายน 2565

อ่านต่อ

31 ส.ค. 2565 (ดู 47 ครั้ง)

DAY 3 : กิจกรรมกีฬาสีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ

วันที่ 31 สิงหาคม 2565

อ่านต่อ

30 ส.ค. 2565 (ดู 48 ครั้ง)

DAY 2 : กิจกรรมกีฬาสีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ

วันที่ 30 สิงหาคม 2565

อ่านต่อ

29 ส.ค. 2565 (ดู 58 ครั้ง)

DAY 1 : กิจกรรมกีฬาสีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ

วันที่ 29 สิงหาคม 2565

อ่านต่อ

คุณกำลังอยู่ในหน้าที่ 43