ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国

filter ภาพข่าวกิจกรรม

2 ต.ค. 2565 (ดู 133 ครั้ง)

โครงการประชุมทำแผนปฏิบัติการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ

วันที่ 2-4 ตุลาคม 2565

อ่านต่อ

29 ต.ค. 2565 (ดู 47 ครั้ง)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ จัดประชุมทบทวน แผน วิสัยทัศน์และพันธกิจโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ

ระหว่างวันที่ 29 - 30 กันยายน 2565

อ่านต่อ

20 ก.ย. 2565 (ดู 53 ครั้ง)

นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมรับเสด็จในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 20 กันยายน 2565

อ่านต่อ

17 ก.ย. 2565 (ดู 83 ครั้ง)

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ วัดลานแซะ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

วันที่ 17-18 กันยายน 2565

อ่านต่อ

15 ก.ย. 2565 (ดู 79 ครั้ง)

สภานักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนดาวนายร้อย

วันที่ 15 กันยายน 2565

อ่านต่อ

13 ก.ย. 2565 (ดู 105 ครั้ง)

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและคุณครูที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุงครั้งที่ 16

ระหว่างวันที่ 13-14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

อ่านต่อ

คุณกำลังอยู่ในหน้าที่ 42