ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国

filter ภาพข่าวกิจกรรม

23 พ.ย. 2565 (ดู 43 ครั้ง)

โรงเรียนสาธิตฯ จัดโครงการประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 และกิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ เรียนวิทยาศาสตร์อย่างไรให้สนุก ณ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย จังหวัดพัทลุง

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565

อ่านต่อ

21 พ.ย. 2565 (ดู 44 ครั้ง)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ได้รับรางวัลแต่ละประเภท จำนวน 11 คน

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565

อ่านต่อ

16 พ.ย. 2565 (ดู 59 ครั้ง)

โรงเรียนสาธิตฯ โครงการประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 และกิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ เรียนวิทยาศาสตร์อย่างไรให้สนุก ณ โรงเรียนเสริมปัญญา อำเภอทุ่งสง

ณ โรงเรียนเสริมปัญญา

อ่านต่อ

15 พ.ย. 2565 (ดู 49 ครั้ง)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมกิจกรรม International STEM Study Contest รอบแรก จัดขึ้นที่เมือง Nanning มณฑลกวางสี ประเทศจีน

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

อ่านต่อ

12 พ.ย. 2565 (ดู 60 ครั้ง)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ จัดสอบสัมภาษณ์นักเรียนรอบโควตา ความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566

จัดขึ้นวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565

อ่านต่อ

9 พ.ย. 2565 (ดู 45 ครั้ง)

นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมให้ความรู้การคัดแยกขยะแก่นักเรียนระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565

อ่านต่อ

คุณกำลังอยู่ในหน้าที่ 40