ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国

filter ภาพข่าวกิจกรรม

30 ม.ค. 2567 (ดู 93 ครั้ง)

โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม และโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยทักษิณ (วมว ม.ทักษิณ)

30-31 มกราคม 2567

อ่านต่อ

1 ก.พ. 2567 (ดู 48 ครั้ง)

ผู้บริหารและบุคลากร เข้าร่วมประชุมสำรวจความพร้อมครูอาสาสมัครเกาหลี ประจำปีการศึกษา 2567 ร่วมกับศูนย์การศึกษาเกาหลี (Korean Education Center : KEC) ประจำประเทศไทย

31 มกราคม 2567

อ่านต่อ

25 ม.ค. 2567 (ดู 53 ครั้ง)

โรงเรียนสาธิตฯ ฝ่ายมัธยม จัด ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 25 มกราคม 2567

อ่านต่อ

27 ม.ค. 2567 (ดู 58 ครั้ง)

นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม เข้าฝึกภาคสนาม ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 42

วันที่ 27-28 มกราคม 256

อ่านต่อ

29 ม.ค. 2567 (ดู 117 ครั้ง)

ค่ายวิทยาศาสตร์ S.TSU Young Scientists Camp 2024 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

วันที่ 29 มกราคม 2566

อ่านต่อ

27 ม.ค. 2567 (ดู 48 ครั้ง)

นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ เข้าร่วม กิจกรรม ออกปาก กินวาน สืบสานวิถีชาวนา เก็บเกี่ยวข้าวบริเวณทุ่งนาทองสีเหลืองส่องอร่าม ข้างตึกคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

27 ม.ค. 2567

อ่านต่อ

คุณกำลังอยู่ในหน้าที่ 4