ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国

filter ภาพข่าวกิจกรรม

2 ธ.ค. 2565 (ดู 50 ครั้ง)

โครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานในโรงเรียน

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30-15.30 น.

อ่านต่อ

1 ธ.ค. 2565 (ดู 466 ครั้ง)

โรงเรียนสาธิตฯ มอบรางวัลหน้าเสาธง นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมสาธิต(ธรรม)ดี เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 1 ธ.ค. 65

อ่านต่อ

30 พ.ย. 2565 (ดู 44 ครั้ง)

โรงเรียนสาธิตฯ จัดโครงการประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 และกิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ เรียนวิทยาศาสตร์อย่างไรให้สนุก ณ โรงเรียนบ้านชะอวด จังหวัดนครศรีฯ

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

อ่านต่อ

28 พ.ย. 2565 (ดู 68 ครั้ง)

นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ เข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม ระดับมัธยมศึกษา หัวข้อ รำลึกพระคุณพ่อ จัดขึ้นโดย กองศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จ.กรุงเทพฯ

จัดขึ้นวันที่ 28 พ.ย. 65

อ่านต่อ

29 พ.ย. 2565 (ดู 50 ครั้ง)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ จัดกิจกรรมสาธิต(ธรรม)ดี กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

จัดขึ้นวันที่ 29 พ.ย. 65

อ่านต่อ

23 พ.ย. 2565 (ดู 68 ครั้ง)

โรงเรียนสาธิตฯ จัดโครงการประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 และกิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ เรียนวิทยาศาสตร์อย่างไรให้สนุก ณ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง จังหวัดพัทลุง

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565

อ่านต่อ

คุณกำลังอยู่ในหน้าที่ 39