ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国

filter ภาพข่าวกิจกรรม

13 ธ.ค. 2565 (ดู 95 ครั้ง)

กิจกรรมประดับเข็มสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์

วันที่ 13 ธ.ค. 65

อ่านต่อ

13 ธ.ค. 2565 (ดู 61 ครั้ง)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ จัดการตรวจคุณภาพอาหาร ความสะอาดของภาชนะ ณ โรงอาหาร 3

วันที่ 13 ธ.ค. 65

อ่านต่อ

7 ธ.ค. 2565 (ดู 47 ครั้ง)

โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ Exercises for your health ครั้งที่ 1

วันที่ 7 ธ.ค. 65 เวลา 16.30-17.30 น.

อ่านต่อ

2 ธ.ค. 2565 (ดู 115 ครั้ง)

โครงการศึกษาดูงานและบูรณาการการเรียนรู้ ณ ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ 2-6 ธ.ค. 65

ระหว่างวันที่ 2-6 ธ.ค. 65

อ่านต่อ

2 ธ.ค. 2565 (ดู 66 ครั้ง)

โรงเรียนสาธิตฯ จัดโครงการประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 และกิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ เรียนวิทยาศาสตร์อย่างไรให้สนุก ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ จังหวัดพัทลุง

วันที่ 2 ธันวาคม 2565

อ่านต่อ

2 ธ.ค. 2565 (ดู 60 ครั้ง)

โรงเรียนสาธิตฯ จัดโครงการประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 และกิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ เรียนวิทยาศาสตร์อย่างไรให้สนุก ณ โรงเรียนสตรีพัทลุง จังหวัดพัทลุง

วันที่ 2 ธันวาคม 2565

อ่านต่อ

คุณกำลังอยู่ในหน้าที่ 38