ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国

filter ภาพข่าวกิจกรรม

28 ธ.ค. 2565 (ดู 101 ครั้ง)

ผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมโครงการทำบุญและงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566

จัดขึ้นวันที่ 28 ธันวาคม 2565

อ่านต่อ

25 ธ.ค. 2565 (ดู 67 ครั้ง)

โครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับคณะกรรมการนักเรียน (MOU) จัดโดยโรงเรียนดาวนายร้อย ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

วันที่ 25 ธันวาคม 2565

อ่านต่อ

24 ธ.ค. 2565 (ดู 121 ครั้ง)

บรรยากาศการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 และนักเรียนทดสอบวัดความรู้ ระดับชั้น ป.5 และ ม.2 รอบ Pretest

วันที่ 24 ธันวาคม 2565

อ่านต่อ

17 ธ.ค. 2565 (ดู 75 ครั้ง)

โรงเรียนสาธิตฯ เข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการและประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะศึกษาศาสตร์

วันที่ 17 ธันวาคม 2565

อ่านต่อ

17 ธ.ค. 2565 (ดู 66 ครั้ง)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมแข่งขันสะเต็ม The 5th Internationnal STEM Study Contest (5th ISSC)

จัดขึ้น 17 ธันวาคม 2565

อ่านต่อ

13 ธ.ค. 2565 (ดู 70 ครั้ง)

โครงการปั่นปลอดภัย ใส่ใจเพื่อนร่วมทาง (Safe bike save life)

วันที่ 13 ธ.ค. 65

อ่านต่อ

คุณกำลังอยู่ในหน้าที่ 37