ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国

filter ภาพข่าวกิจกรรม

14 ม.ค. 2566 (ดู 82 ครั้ง)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ จัดค่าย STEM Education ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

ระหว่างวันที่ 14-15 มกราคม 2566

อ่านต่อ

13 ม.ค. 2566 (ดู 70 ครั้ง)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ชนะการแข่งขันในโครงการกิจกรรม S.TSU Full of Joy เทศกาลแห่งความสนุก ประจำปี 2565 และ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติโดยสภานักเรียน

จัดขึ้นวันที่ วันที่ 13 มกราคม 2566

อ่านต่อ

4 ม.ค. 2566 (ดู 51 ครั้ง)

ผู้บริหารพร้อมด้วยบุคลากร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2566

อ่านต่อ

4 ม.ค. 2566 (ดู 62 ครั้ง)

โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ Exercises for your health ครั้งที่ 4

วันที่ 4 มกราคม 2566 เวลา 16.30-17.30 น.

อ่านต่อ

1 มี.ค. 2566 (ดู 45 ครั้ง)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2565

จัดขึ้นวันที่ 29 ธันวาคม 2565

อ่านต่อ

29 ธ.ค. 2565 (ดู 96 ครั้ง)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ จัดกิจกรรม S.TSU Full of Joy เทศกาลแห่งความสนุก ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

จัดขึ้นวันที่ 29 ธันวาคม 2565

อ่านต่อ

คุณกำลังอยู่ในหน้าที่ 36