ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国

filter ภาพข่าวกิจกรรม

20 ม.ค. 2566 (ดู 58 ครั้ง)

โครงการบูรณาการเรียนรู้ ส.มทษ แลนา พาลุยภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ สำนักส่งเสริมบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน (สสช.)

วันที่ 20-21 มกราคม 2566

อ่านต่อ

20 ม.ค. 2566 (ดู 66 ครั้ง)

กิจกรรม Tea Talk @Sci Happy Chinese New Year

วันที่ 20 มกราคม 2566

อ่านต่อ

17 ม.ค. 2566 (ดู 49 ครั้ง)

โรงเรียนสาธิตฯ จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 17 มกราคม 2566

อ่านต่อ

19 ม.ค. 2566 (ดู 47 ครั้ง)

กิจกรรมมอบเกียรติบัตรนักเรียนหน้าเสาธงระดับ ม.ต้น 10 คน ม.ปลาย 1 คนได้รับเกียรติบัตรเหรียญประเภทต่างๆ โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 3

วันที่ 19 มกราคม 2566

อ่านต่อ

16 ม.ค. 2566 (ดู 45 ครั้ง)

กิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการรายวิชา ส21121 หน้าที่พลเมือง 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 บูรณาการกับรายวิชา อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7

ระหว่างวันที่ 16-18 ม.ค. 66

อ่านต่อ

14 ม.ค. 2566 (ดู 50 ครั้ง)

นักเรียน รร.สาธิตฯ เข้าร่วมการแข่งขันคัดเลือกนักกีฬาอีสปอร์ต ทีม ROV ณ อาคารประชารัฐพัทลุง จังหวัดพัทลุง

จัดขึ้นในวันที่ 14 มกราคม 2566

อ่านต่อ

คุณกำลังอยู่ในหน้าที่ 35