ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国

filter ภาพข่าวกิจกรรม

1 ก.พ. 2566 (ดู 44 ครั้ง)

บรรยากาศการรายงานตัวนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2566

อ่านต่อ

31 ม.ค. 2566 (ดู 61 ครั้ง)

นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ระดับชั้น ม.4 และ ม.5 เข้าร่วมโครงการแนะแนวการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น ณ ห้อง 18501 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

วันที่ 31 มกราคม 2566

อ่านต่อ

26 ม.ค. 2566 (ดู 46 ครั้ง)

การแข่งขันด่วนจุดโทษกีฬาฟุตซอล ชุมนุมฟุตซอล เทอม 2/2565

วันที่ 26 มกราคม 2566

อ่านต่อ

27 ม.ค. 2566 (ดู 43 ครั้ง)

นักเรียน รร.สาธิตฯ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการอ่านออกเสียงร้อยแก้วภาษาไทย จัดโดยสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่ 27 มกราคม 2566

อ่านต่อ

28 ม.ค. 2566 (ดู 84 ครั้ง)

ค่าย GLOBE S.TSU กิจกรรมการอบรม GLOBE Protocols สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

ระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2566

อ่านต่อ

24 ม.ค. 2566 (ดู 95 ครั้ง)

โครงการ S.TSU ROBOTIC AND VOTECH COMPETITION ครั้งที่ 1

ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2566

อ่านต่อ

คุณกำลังอยู่ในหน้าที่ 34