ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国

filter ภาพข่าวกิจกรรม

15 ก.พ. 2566 (ดู 49 ครั้ง)

บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ เข้าร่วม โครงการบริจาคโลหิต เพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

วันพุธ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

อ่านต่อ

14 ก.พ. 2566 (ดู 49 ครั้ง)

กิจกรรม Tea Talk DAY OF LOVE AT SATIT TSU

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566

อ่านต่อ

11 ก.พ. 2566 (ดู 51 ครั้ง)

กิจกรรมชาวหอ One day trip ปีการศึกษา 2565

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566

อ่านต่อ

3 ก.พ. 2566 (ดู 37 ครั้ง)

นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ เข้ารับการตรวจสุขภาพช่องปากและฟันจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตลิ่งชัน อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

อ่านต่อ

6 ก.พ. 2566 (ดู 57 ครั้ง)

โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนสาธิตฯ และโครงการ วมว.-ม.ทักษิณ ณ โรงฝึกพลศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566

อ่านต่อ

1 ก.พ. 2566 (ดู 113 ครั้ง)

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ณ ค่ายศรีวิชัย ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ระหว่างวันที่ 1 - 3 กุมภาพันธ์ 2566

อ่านต่อ

คุณกำลังอยู่ในหน้าที่ 33