ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国

filter ภาพข่าวกิจกรรม

22 ก.พ. 2566 (ดู 51 ครั้ง)

กิจกรรมมอบเกียรติบัตรนักเรียน กิจกรรม S.TSU Science Challenge

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566

อ่านต่อ

21 ก.พ. 2566 (ดู 50 ครั้ง)

บรรยากาศกิจกรรมหาเสียงสภานักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566

อ่านต่อ

20 ก.พ. 2566 (ดู 61 ครั้ง)

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ามาประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ คณิตศาสตร์ประกันภัย หลักสูตรนานาชาติ และ คณิตศาสตร์อุตสาหการและวิทยาการข้อมูล หลักสูตรนานาชาติ

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566

อ่านต่อ

14 ก.พ. 2566 (ดู 47 ครั้ง)

กิจกรรม S.TSU Science Challenge

วันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2566

อ่านต่อ

16 ก.พ. 2566 (ดู 48 ครั้ง)

กิจกรรม Satit Vs SciUS English impromptu & talent show

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566

อ่านต่อ

16 ก.พ. 2566 (ดู 51 ครั้ง)

กิจกรรมมอบเกียรติบัตรนักเรียน โครงการ S.TSU ROBOTIC AND VOTECH COMPETITION ครั้งที่ 1 และ การเข้าร่วมการแข่งขันคัดเลือกนักกีฬาอีสปอร์ต ทีม ROV

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566

อ่านต่อ

คุณกำลังอยู่ในหน้าที่ 32