ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国

filter ภาพข่าวกิจกรรม

11 มี.ค. 2566 (ดู 138 ครั้ง)

สกูตเตอร์ไฟฟ้านำเข้าจากประเทศเกาหลี พร้อมให้บริการแก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ

ให้ใช้บริการปีการศึกษา 2566

อ่านต่อ

4 มี.ค. 2566 (ดู 54 ครั้ง)

นักเรียนระดับชั้น ม.5 เข้าร่วมโครงการสาธิต(ธรรม)ดี อาสารักษ์เลสาบ โดยกลุ่มประมงบ้านแหลมหาด ธนาคารกุ้งก้ามกรามเพื่อการฟื้นฟูและยั่งยืน ณ ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา

วันที่ 4 มีนาคม 2566

อ่านต่อ

24 ก.พ. 2566 (ดู 48 ครั้ง)

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

อ่านต่อ

23 ก.พ. 2566 (ดู 112 ครั้ง)

กิจกรรมตะลุยฐานชุมนุม ส.มทษ นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ 2/2565

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566

อ่านต่อ

20 ก.พ. 2566 (ดู 65 ครั้ง)

โครงการคลินิกวิชาการหอพัก นักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.2

ระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2566

อ่านต่อ

18 ก.พ. 2566 (ดู 85 ครั้ง)

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรียนรู้และเรียนรู้และปฏิบัติการเรื่องระบบร่างกายมนุษย์ ณ ห้อง 229 ศูนย์เครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566

อ่านต่อ

คุณกำลังอยู่ในหน้าที่ 31