ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国

filter ภาพข่าวกิจกรรม

4 พ.ค. 2566 (ดู 100 ครั้ง)

โรงเรียนสาธิตฯ จัดโครงการ ส.มทษ รวมใจ รำลึกในวันคล้ายวันสถาปนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีพุทธศักราช 2566

วันขึ้นวันที่ 4 พฤษภาคม 2566

อ่านต่อ

3 พ.ค. 2566 (ดู 67 ครั้ง)

โรงเรียนสาธิตฯ จัดกิจกรรมโครงการประชุมผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2566

จัดขึ้นวันที่ 3 พฤษภาคม 2566

อ่านต่อ

25 เม.ย. 2566 (ดู 93 ครั้ง)

โรงเรียนสาธิตฯ ประชุมปฏิบัติการจัดทำโครงร่างองค์กร จัดกำหนดกลยุทธ์ ตัวชี้วัด และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 25-26 เมษายน 2566

อ่านต่อ

18 เม.ย. 2566 (ดู 57 ครั้ง)

ผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ เข้าร่วมโครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากร 2 วิทยาเขต TSU Get Together

วันที่ 18 เมษายน 2566

อ่านต่อ

2 เม.ย. 2566 (ดู 71 ครั้ง)

กิจกรรม English Camp : English Language Program (ปีนัง เมืองมรดกโลก)

ระหว่างวันที่ 2 - 5 เมษายน 2566

อ่านต่อ

14 มี.ค. 2566 (ดู 58 ครั้ง)

โรงเรียนสาธิตฯ จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 14 มีนาคม 2566

อ่านต่อ

คุณกำลังอยู่ในหน้าที่ 30