ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国

filter ภาพข่าวกิจกรรม

17 พ.ค. 2566 (ดู 59 ครั้ง)

บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ เข้าร่วมกับมหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการจิตอาสารักษ์โลก ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) วันพืชมงคล

วันนี้ 17 พฤษภาคม 2566

อ่านต่อ

8 พ.ค. 2566 (ดู 57 ครั้ง)

โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้นักเรียนใหม่ (ปรับพื้นฐาน) นักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566

ระหว่างวันที่ 8-12 พฤษภาคม 2566

อ่านต่อ

11 พ.ค. 2566 (ดู 54 ครั้ง)

โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้สอนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566

อ่านต่อ

8 พ.ค. 2566 (ดู 62 ครั้ง)

บรรยากาศกิจกรรมหน้าเสาธงวันแรกของนักเรียนระดับชั้น ม.1 และนักเรียนระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 8 พฤษภาคม 2566

อ่านต่อ

7 พ.ค. 2566 (ดู 48 ครั้ง)

นักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 เดินทางเข้าหอพัก เพื่อเตรียมพร้อมเข้าโครงการเสริมทักษะการเรียนรู้นักเรียนใหม่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ (ปรับพื้นฐาน)

วันที่ 7 พฤษภาคม 2566

อ่านต่อ

7 พ.ค. 2566 (ดู 69 ครั้ง)

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 7 พฤษภาคม 2566

อ่านต่อ

คุณกำลังอยู่ในหน้าที่ 29