ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国

filter ภาพข่าวกิจกรรม

31 พ.ค. 2566 (ดู 39 ครั้ง)

ผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วม ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย)

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

อ่านต่อ

29 พ.ค. 2566 (ดู 48 ครั้ง)

กิจกรรมปราศรัยและอภิปรายเลือกตั้งสภานักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566

อ่านต่อ

26 พ.ค. 2566 (ดู 52 ครั้ง)

บรรยากาศกิจกรรมหาเสียงสภานักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 1/2566

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566

อ่านต่อ

24 พ.ค. 2566 (ดู 40 ครั้ง)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 3/2566

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566

อ่านต่อ

23 พ.ค. 2566 (ดู 43 ครั้ง)

โรงเรียนสาธิตฯ จัดกิจกรรมหน้าเสาธง แนะนำบุคลากรใหม่ และมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนแต่ละโครงการ

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566

อ่านต่อ

19 พ.ค. 2566 (ดู 66 ครั้ง)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณร่วมกับมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566

อ่านต่อ

คุณกำลังอยู่ในหน้าที่ 28