ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国

filter ภาพข่าวกิจกรรม

9 มิ.ย. 2566 (ดู 40 ครั้ง)

กิจกรรมส่งมอบงานสภานักเรียน จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 9 มิถุนายน 2566

อ่านต่อ

7 มิ.ย. 2566 (ดู 79 ครั้ง)

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ชี้แจงการจัดโครงการการเตรียมความพร้อม TCAS67 สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 7 มิถุนายน 2566

อ่านต่อ

2 มิ.ย. 2566 (ดู 47 ครั้ง)

ผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมเรียนรู้การใช้จออัจฉริยะ

วันที่ 2 มิถุนายน 2566

อ่านต่อ

1 มิ.ย. 2566 (ดู 43 ครั้ง)

คุณครูกลุ่มรายวิชาภาษาอังกฤษ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเอเอฟเอสเขตสงขลา

วันที่ 1 มิถุนายน 2566

อ่านต่อ

2 มิ.ย. 2566 (ดู 44 ครั้ง)

ขอแสดงความยินดีกับพรรคคลื่นลูกใหม่ (New wave) ได้รับผลคัดเลือกเป็นสภานักเรียน

วันที่ 2 มิถุนายน 2565

อ่านต่อ

1 มิ.ย. 2566 (ดู 54 ครั้ง)

ผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมกิจกรรม ฝ่ายบริหารฯ พัทลุง สัญจร (ครั้งที่ 2)

วันที่ 1 มิถุนายน 2566

อ่านต่อ

คุณกำลังอยู่ในหน้าที่ 27