ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国

filter ภาพข่าวกิจกรรม

19 มิ.ย. 2566 (ดู 63 ครั้ง)

บุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ เข้าร่วมประชุมครูอาสาสมัครสอนภาษาจีนนานาชาติ ปี พ.ศ. 2566-2567

วันที่ 18 มิถุนายน 2566

อ่านต่อ

17 มิ.ย. 2566 (ดู 129 ครั้ง)

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 - 6 เข้าร่วมค่ายพัฒนาทักษะทางด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ และ STEM ศึกษา และ วิศวกรรม

วันที่ 17-18 มิถุนายน 2566

อ่านต่อ

16 มิ.ย. 2566 (ดู 51 ครั้ง)

นักเรียนหญิงโรงเรียนสาธิตฯ ระดับชั้น ม.3 เข้ารับวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก

วันที่ 16 มิถุนายน 2566

อ่านต่อ

15 มิ.ย. 2566 (ดู 80 ครั้ง)

พิธีไหว้ครู สาธิตฯ วันทาอาจาริยคุณ (วัฒนธรรมบูชาพระคุณครู) ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 15 มิถุนายน 2566

อ่านต่อ

11 มิ.ย. 2566 (ดู 49 ครั้ง)

กิจกรรมประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 11 มิถุนายน 2566

อ่านต่อ

10 มิ.ย. 2566 (ดู 44 ครั้ง)

คณะผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมการอบรมการวิเคราะห์ผลคะแนนโอเน็ตเพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษา : O-Net Score Analysis and School Improvement Plan

วันที่ 10 มิถุนายน 2566

อ่านต่อ

คุณกำลังอยู่ในหน้าที่ 26