ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国

filter ภาพข่าวกิจกรรม

26 มิ.ย. 2566 (ดู 53 ครั้ง)

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ชี้แจ้งการเตรียมความพร้อมโครงการ ส่งเสริมความเป็นเลิศโอลิมปิกวิชาการ : สอวน. ณ ห้อง MF2200

วันที่ 26 มิถุนายน 2566

อ่านต่อ

27 มิ.ย. 2566 (ดู 61 ครั้ง)

DAY1: นักเรียน คณะครูและบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมพิธีเปิดมหกรรมกีฬา SATIT TSU GAMES "มิตรภาพเหนือชัยชนะ" ครั้งที่ 2

วันที่ 27 มิ.ย. 2566

อ่านต่อ

26 มิ.ย. 2566 (ดู 72 ครั้ง)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสาธิตฯ จัดกิจกรรมโครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ รำลึกปราชญ์สุนทร(ภู่) ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 26 มิถุนายน 2566

อ่านต่อ

26 มิ.ย. 2566 (ดู 47 ครั้ง)

ผู้บริหารโรงเรียนสาธิตฯ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุง ครั้งที่ 17 ประจำปี 2566

วันที่ 26 มิถุนายน 2566

อ่านต่อ

22 มิ.ย. 2566 (ดู 52 ครั้ง)

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้เช่า เข้าร่วมคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม สถานที่จำหน่ายโรงอาหาร 3

วันที่ 22 มิถุนายน 2566

อ่านต่อ

22 มิ.ย. 2566 (ดู 48 ครั้ง)

ผู้บริหาร นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาส วันปฐมนิเทศนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 22 มิถุนายน 2566

อ่านต่อ

คุณกำลังอยู่ในหน้าที่ 25