ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国

filter ภาพข่าวกิจกรรม

6 ก.ค. 2566 (ดู 70 ครั้ง)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนผู้เข้าร่วมประกวดทักษะภาษาไทย เนื่องในโครงการ วันภาษาไทยแห่งชาติ รำลึกปราชญ์สุนทร(ภู่) ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 7 กรกฎาคม 2566

อ่านต่อ

5 ก.ค. 2566 (ดู 60 ครั้ง)

พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนผู้ได้รับรางวัล การแข่งขันการประกวดคลิปวิดีโอ “เยาวชนในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” และการทดสอบความรู้ทางวิชาการของโครงการเสริมปัญญา ประจำปี 2565

วันที่ 5 กรกฎาคม 2566

อ่านต่อ

4 ก.ค. 2566 (ดู 80 ครั้ง)

นักเรียน ม.2 และ ม.4 เข้าร่วมโครงการขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจเพื่อนร่วมทาง (Safe bike Save life) ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ

วันที่ 6 กรกฎาคม 2566

อ่านต่อ

29 มิ.ย. 2566 (ดู 45 ครั้ง)

คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างสรรค์สังคมไทยด้วยมือเรา โครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสำนึกความเป็นไทย รุ่นที่ 2

วันที่ 29 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2566

อ่านต่อ

1 ก.ค. 2566 (ดู 91 ครั้ง)

คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณเข้าร่วมกิจกรรม มหกรรมกีฬา SATIT TSU GAMES มิตรภาพเหนือชัยชนะ ครั้งที่ 2 ณ สนามกีฬาสิริวัณณวรี อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

วันที่ 1 ก.ค. 66

อ่านต่อ

30 มิ.ย. 2566 (ดู 43 ครั้ง)

ผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมกิจกรรม “Tea Talk” คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

วันที่ 30 มิถุนายน 2566

อ่านต่อ

คุณกำลังอยู่ในหน้าที่ 24