ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国

filter ภาพข่าวกิจกรรม

8 ส.ค. 2566 (ดู 54 ครั้ง)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ จัดประกวด“ร้องเพลงวันแม่” เนื่องในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ ห้อง MF2200 มหาวิทยาลัยทักษิณ

วันที่ 8 สิงหาคม 2566

อ่านต่อ

11 ส.ค. 2566 (ดู 95 ครั้ง)

คณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 4/2566 ณ ห้องประชุมปาริฉัตร ชั้น 2 อาคารบริหารและสำนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

วันที่ 11 สิงหาคม 2566

อ่านต่อ

9 ส.ค. 2566 (ดู 44 ครั้ง)

[หอพัก] นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมกิจกรรมสาธิต (ธรรม) ดี อิ่มบุญ ณ วัดป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

วันที่ 9 สิงหาคม 2566

อ่านต่อ

5 ส.ค. 2566 (ดู 76 ครั้ง)

ขบวนพาเหรดในงานกีฬา กรีฑานักเรียนนักศึกษาประชาชน ครั้งที่ 74 ประจำปี 2566

วันที่ 5 สิงหาคม 2566

อ่านต่อ

6 ส.ค. 2566 (ดู 48 ครั้ง)

นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ระดับชิงชนะเลิศภูมิภาค ภาคใต้ ประจำปี 2566 (World Robotic Olympiad)

วันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2566

อ่านต่อ

4 ส.ค. 2566 (ดู 53 ครั้ง)

นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลผู้นำเสนอดีเด่น โครงการการประกวดโครงงานเศรษฐกิจพอเพียงระดับภูมิภาค ครั้งที่ 5 ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันที่ 4 สิงหาคม 2566

อ่านต่อ

คุณกำลังอยู่ในหน้าที่ 21