ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国

filter ภาพข่าวกิจกรรม

12 ก.พ. 2567 (ดู 62 ครั้ง)

โครงการแข่งขันวิทยาศาสตร์ภายในโรงเรียน S.TSU Science Challenge ปีการศึกษา 2566

12-15 กุมภาพันธ์ 2567

อ่านต่อ

18 ก.พ. 2567 (ดู 70 ครั้ง)

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ ที่ได้รับรางวัลในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ประเภท Oral Presentation

18 กุมภาพันธ์ 2567

อ่านต่อ

17 ก.พ. 2567 (ดู 60 ครั้ง)

กิจกรรมการอบรม GLOBE Protocols สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

17-18 กุมภาพันธ์ 2567

อ่านต่อ

17 ก.พ. 2567 (ดู 136 ครั้ง)

บรรยากาศการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2567

17 กุมภาพันธ์ 2567

อ่านต่อ

14 ก.พ. 2567 (ดู 41 ครั้ง)

โครงการ S.TSU ROBOTIC and VOTECH Competition #2 กิจกรรมนำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

14 กุมภาพันธ์ 2567

อ่านต่อ

14 ก.พ. 2567 (ดู 44 ครั้ง)

กิจกรรม “ห้องสมุดมีชีวิต & Book fair” เนื่องในวันวาเลนไทน์ ณ สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง (สำนักหอสมุด)

14 กุมภาพันธ์ 2567

อ่านต่อ

คุณกำลังอยู่ในหน้าที่ 2