ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国

filter ภาพข่าวกิจกรรม

15 ก.ย. 2566 (ดู 75 ครั้ง)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษชิงแชมป์ภาคใต้ ครั้งที่ 27 English Contest 27th ณ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา

วันที่ 15 กันยายน 2566

อ่านต่อ

14 ก.ย. 2566 (ดู 214 ครั้ง)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม จัดกิจกรรมตะลุยฐานชุมนุม ส.มทษ ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 14 กันยายน 2566

อ่านต่อ

13 ก.ย. 2566 (ดู 83 ครั้ง)

นักเรียนหญิงโรงเรียนสาธิตฯ ระดับชั้น ม.1-2 เข้ารับวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก

วันที่ 13 กันยายน 2566

อ่านต่อ

6 ก.ย. 2566 (ดู 101 ครั้ง)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม จัดซุ้มให้ความรู้เนื่องในกิจกรรมเปิดโลกการศึกษา สร้างปัญญาเด็กพัทลุง ครั้งที่ 17 ณ โรงเรียนพัทลุง

วันที่ 6– 8 สิงหาคม 2566

อ่านต่อ

7 ก.ย. 2566 (ดู 117 ครั้ง)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ในนามมหาวิทยาลัยทักษิณจัดกิจกรรมงานเวทีวิชาการ ในงานเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุง ครั้งที่ 17

7-8 ก.ย. 66

อ่านต่อ

5 ก.ย. 2566 (ดู 202 ครั้ง)

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ณ วัดลานแซะ จังหวัดพัทลุง

วันที่ 1- 2 กันยายน 2566

อ่านต่อ

คุณกำลังอยู่ในหน้าที่ 18