ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国

filter ภาพข่าวกิจกรรม

2 ต.ค. 2566 (ดู 120 ครั้ง)

ผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566

อ่านต่อ

19 ก.ย. 2566 (ดู 425 ครั้ง)

บรรยากาศการนำเสนอแบบ one slide presentation รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

วันที่ 19 กันยายน 2566

อ่านต่อ

21 ก.ย. 2566 (ดู 128 ครั้ง)

ผู้บริหารโรงเรียนสาธิตฯ ฝ่ายมัธยม มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วม กิจกรรม 2023-2024 中文合唱比赛

วันที่ 21 กันยายน 2566

อ่านต่อ

19 ก.ย. 2566 (ดู 115 ครั้ง)

ผู้บริหารโรงเรียนสาธิตฯ ฝ่ายมัธยม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 3/2566 การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46

วันที่ 16 กันยายน 2566

อ่านต่อ

19 ก.ย. 2566 (ดู 186 ครั้ง)

ผู้บริหารโรงเรียนสาธิตฯ ฝ่ายมัธยม มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วม การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุง ครั้งที่ 17 ประจำปี 2566

วันที่ 19 กันยายน 2566

อ่านต่อ

18 ก.ย. 2566 (ดู 229 ครั้ง)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรม 2023-2024 中文合唱比赛 ณ ห้อง MF 2200

วันที่ 18 กันยายน 2566

อ่านต่อ

คุณกำลังอยู่ในหน้าที่ 17