ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国

filter ภาพข่าวกิจกรรม

6 พ.ย. 2566 (ดู 106 ครั้ง)

นักเรียนระดับชั้น ม.4 และ ม.5 เข้าร่วมโครงการ เปิดห้องปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือกลาง CERS Open House

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566

อ่านต่อ

3 พ.ย. 2566 (ดู 118 ครั้ง)

คณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตฯ และคณะ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46 ฉันทันต์เกมส์ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2566

อ่านต่อ

1 พ.ย. 2566 (ดู 133 ครั้ง)

โรงเรียนสาธิตฯ ฝ่ายมัธยม จัดโครงการประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนบ้านชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566

อ่านต่อ

1 พ.ย. 2566 (ดู 113 ครั้ง)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม จัดโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ Exercises for your health ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566

อ่านต่อ

31 ต.ค. 2566 (ดู 147 ครั้ง)

โรงเรียนสาธิตฯ สภานักเรียน จัดกิจกรรมวันฮาโลวี (Halloween) หรือ วันปล่อยผี

วันที่ 31 ตุลาคม 2566

อ่านต่อ

22 ต.ค. 2566 (ดู 103 ครั้ง)

คณะผู้บริหารและครูเข้าร่วมเจรจาความร่วมมือและศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยี หุ่นยนต์ และ ศิลปวัฒนธรรม ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ระหว่างวันที่ 22-27 ตุลาคม 2566

อ่านต่อ

คุณกำลังอยู่ในหน้าที่ 14