ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国

filter ภาพข่าวกิจกรรม

15 พ.ย. 2566 (ดู 66 ครั้ง)

บรรยากาศการเรียนจัดการเรียนรู้รายวิชาเทคนิคปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566

อ่านต่อ

15 พ.ย. 2566 (ดู 70 ครั้ง)

ครูและสภานักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพครูและแกนนำเยาวชน สู้ภัยออนไลน์

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566

อ่านต่อ

13 พ.ย. 2566 (ดู 80 ครั้ง)

โรงเรียนสาธิตฯ จัดกิจกรรมประดับเข็มสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566

อ่านต่อ

10 พ.ย. 2566 (ดู 120 ครั้ง)

โรงเรียนสาธิตฯ ฝ่ายมัธยม จัดโครงการประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง จ.พัทลุง

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566

อ่านต่อ

8 พ.ย. 2566 (ดู 133 ครั้ง)

โรงเรียนสาธิตฯ ฝ่ายมัธยม จัดโครงการประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566

อ่านต่อ

8 พ.ย. 2566 (ดู 107 ครั้ง)

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้รายวิชา ส21121 หน้าที่พลเมือง 1 กิจกรรมปรุงอาหารไทย 4 ภาค ณ โรงอาหาร 3

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566

อ่านต่อ

คุณกำลังอยู่ในหน้าที่ 13