ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国

filter ภาพข่าวกิจกรรม

23 พ.ย. 2566 (ดู 115 ครั้ง)

โรงเรียนสาธิตฯ จัดโครงการอบรมแผนปฏิบัติการป้องกันและรองรับเหตุฉุกเฉิน

จัดขึ้นในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566

อ่านต่อ

18 พ.ย. 2566 (ดู 143 ครั้ง)

โรงเรียนสาธิตฯ จัดโครงการ AFS Global Citizenship Camp สำหรับนักเรียน ม.4 และ ม.5

วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2566

อ่านต่อ

17 พ.ย. 2566 (ดู 90 ครั้ง)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม จัดกิจกรรมประกวดนางนพมาศ เนื่องในวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566

อ่านต่อ

16 พ.ย. 2566 (ดู 143 ครั้ง)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม จัดกิจกรรมประกวดนางนพมาศ เนื่องในวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566

อ่านต่อ

17 พ.ย. 2566 (ดู 94 ครั้ง)

โรงเรียนสาธิตฯ ฝ่ายมัธยม จัดโครงการประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ จ.พัทลุง

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566

อ่านต่อ

16 พ.ย. 2566 (ดู 119 ครั้ง)

โรงเรียนสาธิตฯ ฝ่ายมัธยม จัดโครงการประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข จ.พัทลุง

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566

อ่านต่อ

คุณกำลังอยู่ในหน้าที่ 12