ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国

filter ภาพข่าวกิจกรรม

27 พ.ย. 2566 (ดู 135 ครั้ง)

ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม เข้าร่วมกิจกรรมลอยกระทงสืบสานประเพณีไทย ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566

อ่านต่อ

25 พ.ย. 2566 (ดู 105 ครั้ง)

ผู้บริหารบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ เข้าร่วมงานทอดกฐินสามัคคี เพื่อร่วมทอดกฐินสามัคคี สร้างเมรุและศาลาคู่เมรุ ณ สำนักปฎิบัติธรรมทุ่งลานโย

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566

อ่านต่อ

27 พ.ย. 2566 (ดู 153 ครั้ง)

โรงเรียนสาธิตฯ พิจารณาคัดเลือกแฟ้มสะสมผลงานของนักเรียนรอบโควตา ความสามารถพิเศษ โดยคณะกรรมการในแต่ละฝ่ายดำเนินการพิจารณา

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566

อ่านต่อ

24 พ.ย. 2566 (ดู 68 ครั้ง)

โรงเรียนสาธิตฯ ฝ่ายมัธยม จัดโครงการประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

วันที่ 24 พ.ย. 2566

อ่านต่อ

22 พ.ย. 2566 (ดู 56 ครั้ง)

โรงเรียนสาธิตฯ ฝ่ายมัธยม จัดโครงการประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ จังหวัดยะลา

วันที่ 22 พ.ย. 2566

อ่านต่อ

21 พ.ย. 2566 (ดู 48 ครั้ง)

โรงเรียนสาธิตฯ ฝ่ายมัธยม จัดโครงการประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 21 พ.ย. 2566

อ่านต่อ

คุณกำลังอยู่ในหน้าที่ 11