ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国

filter ภาพข่าวกิจกรรม

28 ก.พ. 2567 (ดู 93 ครั้ง)

พิธีแต่งตั้งและแสดงสัตย์ปฏิญาณสภานักเรียน ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม  

28 กุมภาพันธ์ 2567

อ่านต่อ

22 ก.พ. 2567 (ดู 46 ครั้ง)

บรรยากาศการทดสอบสมรรถภาพในรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

19-22 กุมภาพันธ์ 2567

อ่านต่อ

24 ก.พ. 2567 (ดู 38 ครั้ง)

กิจกรรมนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2/2566

24 กุมภาพันธ์ 2567

อ่านต่อ

22 ก.พ. 2567 (ดู 68 ครั้ง)

โครงการตะลุยฐานชุมนุม ส.มทษ ประจำปีการศึกษา 2/2566

22 กุมภาพันธ์ 2567

อ่านต่อ

22 ก.พ. 2567 (ดู 46 ครั้ง)

โรงเรียนสาธิตฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยทักษิณ จัดการตรวจคุณภาพอาหาร ความสะอาดของภาชนะ รวมถึงสุขอนามัยของพ่อค้าแม่ค้าและร้านค้าที่จัดจำหน่ายอาหารให้แก่นักเรียน

22 กุมภาพันธ์ 2567

อ่านต่อ

20 ก.พ. 2567 (ดู 38 ครั้ง)

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ร่วมกับรายวิชา ส23141 เศรษฐศาสตร์ 3 จัดกิจกรรมโครงการตลาดนัดสหกรณ์ ครั้งที่ 1

20 กุมภาพันธ์ 2567

อ่านต่อ

คุณกำลังอยู่ในหน้าที่ 1