ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 บรรยากาศการเข้าแถวและแนะนำบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2565
ประกาศวันที่ 10 พ.ค. 2565     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 51 ครั้ง


วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ขอนำภาพบรรยากาศการเข้าแถวหน้าเสาธงของนักเรียนทั้งหมด พร้อมกิจกรรมแนะนำบุคลากรมาให้รับชม โดยมี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ กล่าวต้อนรับนักเรียนอีกครั้ง พร้อมทั้งแนะนำบุคลากรทั้งหมดของโรงเรียนฯทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ให้นักเรียนได้รู้จัก ชี้แจงหน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อสะดวกสำหรับการติดต่อและประสานงานของนักเรียนต่อไป

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล