ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 กิจกรรมปฐมนิเทศหอพัก ปีการศึกษา 2565
ประกาศวันที่ 9 พ.ค. 2565     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 165 ครั้ง


เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนหอพัก ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ณ ห้องเรียนรวม MF3200 โดยกิจกรรมประกอบด้วย การกล่าวเปิดงานและต้อนรับ โดยอาจารย์ ดร.สุนิสา คงประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และ ผศ.ดร.จันทร์ชัย หญิงประยูร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ถัดมาเป็นการชี้แจงการเข้าหอพักนักเรียน กฏกติกา แนวปฏิบัติและระเบียบของหอพักจากคุณครูโรงเรียนสาธิตฯ และท้ายสุดคือกิจกรรมเล่าสู่กันฟัง ประสบการณ์และความประทับใจของการอยู่หอพักจากรุ่นพี่ ม.2 และ ม.5 กิจกรรมครั้งนี้สร้างความเข้าใจและหวังให้นักเรียนสาธิตฯ อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล