ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 โครงการ ส.มทษ รวมใจ รำลึกในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีพุทธศักราช 2565
ประกาศวันที่ 5 พ.ค. 2565     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 77 ครั้ง


วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการ ส.มทษ รวมใจ รำลึกในวันคล้ายสถาปนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีพุทธศักราช 2565 โดยมีกิจกรรม เช่น การทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ บริเวณป้ายโรงเรียนสาธิตฯ การเสวนาในหัวข้อ “โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณกับการเรียนรู้สู่การพัฒนาเยาวชน” ประเด็นการเสวนา กรอบแนวคิดหลักของแผนแม่บทและยุทธศาสตร์ 10 ปี สู่โรงเรียนสาธิตฯ  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ รักษาการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ ,ทิศทางการก้าวหน้าของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ โดย รศ.ดร.ธวัช ชิตตระการ , การศึกษาในปัจจุบันกับผู้เรียนยุคใหม่ โดย อาจารย์ ดร.สุนิสา คงประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร , การศึกษาที่ส่งเสริม สนับสนุนศักยภาพของผู้เรียน เพื่อเป็นบุคคลคุณภาพสู่ตลาดแรงงาน  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ชัย หญิงประยูร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และกิจกรรมส่งท้าย กิจกรรมปลูกต้นไม้ ไต้ร่มเงา โดยผู้บริหารโรงเรียนสาธิตฯและนักเรียนร่วมกันปลูกบริเวณพื้นที่โรงเรียน

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล